Fords nya bilar kan automatiskt köra tillbaka till tillverkaren om bilägaren missar en betalning

Fords nya bilar kan automatiskt köra tillbaka till tillverkaren om bilägaren missar en betalning

Självkörande bilar innebär både möjligheter och nya frågeställningar som samhället måste ta ställning till. Biltillverkaren Ford har tagit patent på ny teknik som gör att deras bilar i framtiden själva kan köra tillbaka till tillverkaren eller återförsäljaren om bilägaren skulle missa en betalning.

I praktiken innebär det att om Fords ekonomiavdelning bedömer att du inte har möjlighet att betala för bilen så kan företaget använda bilen emot dig - för att tvinga dig till att betala. Bilen kan t.ex. stänga av vissa funktioner eller låsa ute dig om du bryter mot avtalet eller till och med köra sig själv tillbaka till en Fordåterförsäljare.

Självkörande bilar har stora möjligheter att påverka framtidens samhälle

Självkörande bilar har potentialen att avsevärt minska antalet olyckor på vägen, eftersom de eliminerar en stor del av risker kopplat till den mänskliga faktorn, vilket är den enskilt största orsaken till de allra flesta bilolyckor.

De har också möjlighet att minska antalet trafikstockningar rejält, eftersom de är utformade för att optimera trafikflödet och kalkylera den bästa vägen för att ta sig från destination A till B, samtidigt som de inte gör onödiga filbyten och liknande. I samband med detta har de också goda chanser att minska både koldioxidutsläpp och antalet fordon på vägarna.

Självkörande bilar kan också ge ökad rörlighet för personer som inte kan köra själva, till exempel äldre eller personer med funktionsvariation. Med självkörande bilar uppstår nya möjligheter i samhället för både samåkning och transport för de som tidigare inte har haft möjlighet.

Fords patent har också teknik som gynnar bilägare

I patentet finns också teknik som är mer gynnsam för bilägaren som att bilen automatiskt ska kunna kalla på ambulans om den bedömer att föraren är i medicinsk akut nöd. Möjligheten för en bil att kontakta ambulans är bara ett av många nya kommunikationssätt som den nya tekniken medför.

Det spås att självkörande bilar i framtiden kommer att kommunicera med andra bilar för att dela information för att öka säkerheten i trafiken. Självkörande bilar kan också komma att kunna dela information med infrastruktur som trafikljus och vägskyltar för att vidare förbättra skyddet för andra vägtrafikanter.

Ny teknik som gör att ägaren till bilen inte har full kontroll över fordonet kommer att leda till både utmaningar och möjligheter. Samhället måste förhålla sig till nya frågor om konsumentskydd och vad som äganderätt till en bil egentligen innebär.