Ny batteriteknik kan revolutionera både bil- och flygindustrin

Ny batteriteknik kan revolutionera både bil- och flygindustrin

En av världens största batteritillverkare, CATL, har nyligen meddelat att de har lyckats producera batteriet med mycket högre energitäthet och att de planerar att kommersialisera den nya tekniken inom en snar framtid. Den nya tekniken har en energitäthet på 500 Wh/kg vilket innebär att körsträckan per laddning i elbilar skulle kunna utökas rejält samtidigt som eldrivna flygplan kan bli möjligt.

Den nya batteritekniken kommer att ha nästan dubbelt så mycket energitäthet än de batterier som finns i Teslas bilar. Den nya tekniken kan lagra upp till 83 % mer energi per kg än vad som går med det nuvarande batteriet i en bil från Tesla.

Batteriteknik har hållit tillbaka marknaden för elbilar

Det är främst batterierna i elbilar som har varit flaskhalsen när det kommer till att helt ersätta fossildrivna bilar med eldrivna. I synnerhet finns det tre områden där batteriteknik har hållit tillbaka marknaden för elbilar och det är:

1.     Höga kostnader

Traditionellt har elbilsbatterier, särskilt litiumbatterier, varit dyra att producera. Denna höga kostnad har varit en betydande barriär för utbredd användning eftersom det gör elbilar dyrare än deras motsvarigheter med förbränningsmotor. Dock har batterikostnaderna minskat över tid, och det förväntas att de fortsätter att minska, vilket kommer att göra elbilar mer prisvärda.

2.     Begränsad räckvid

Ett av de största orosmolnen för potentiella elbilköpare är den begränsade körsträckan för elbilar jämfört med bilar som har förbränningsmotor. Batteriernas energitäthet har hitintills legat långt efter den energi som bensin och diesel ger. Denna begränsade räckvidd har avskräckt vissa människor från att se elbilar som ett praktiskt alternativ.

3.     Gradvid batteriförsämring

Prestandan hos elbilsbatterier försämras över tid, vilket leder till minskad räckvidd och potentiellt dyra ersättningar. Även om tillverkare har gjort framsteg när det gäller att förbättra batteriets livslängd, kvarstår oro över degradering som en barriär för vissa potentiella köpare.

Den nya batteritekniken kommer i synnerhet att utöka räckvidden för elbilar vilket löser ett av de större problemen som tidigare har gjort att konsumenter tvekat inför att köpa en elbil. I framtiden är det inte heller omöjligt att vi får se ny teknik som löser utmaningarna med höga kostnader och den gradvisa batteriförsämringen.

Är eldrivna flyg framtiden?

Elon Musk har själv sagt i en tweet att 400 Wh/kg är en brytpunkt när det kommer till att elektrifiera flygresor – vilket gör att den nya tekniken har potential att revolutionera en bransch som fortfarande har stora problem med utsläpp av växthusgaser.

I dagsläget står flygindustrin för ca 2–3 % av alla utsläpp av växthusgaser vilket innebär att en elektrifiering av flygflottan har stor potential att påverka klimatförändringar.Tidigare har det varit omöjligt att driva flygplan på el pga. begränsningar i energitätheten i den nuvarande batteritekniken, viktrestriktioner och räckviddsbegränsningar.

Nuvarande batterier ger inte tillräcklig energitäthet jämfört med flygbränslen, vilket resulterar i en betydligt minskad räckvidd och lastkapacitet. Dessutom är vikten av batterier högre i proportion än den energi de ger, vilket gör det svårt att uppnå den nödvändiga lyftkraften och dragkraften för långdistansflygningar. Ny batteriteknik medför att många tidigare problem skulle kunna lösas och därmed möjliggöra eldrivna flyg.