Hur kommer räntehöjningarna påverka billån

Hur kommer räntehöjningarna påverka billån

Riksbanken har signalerat att de kommer att fortsätta att höja styrräntan vilket kommer att påverka räntan för de som har billån. De flesta billån har en rörlig ränta vilket innebär att den kommer att stiga i takt med övriga rörliga räntor som sätts på räntemarknaden. För vissa bilägare innebär det att de kommer att få en kostnadschock framöver när kostnaden för bilen ökar i samma takt som bolån.

Inflationen påverkar räntan

Inflation innebär att priserna i samhället stiger, vilket gör att pengar blir mindre värda. För att motverka detta höjer centralbanken styrräntan för att minska efterfrågan och sänka inflationen. Detta påverkar dock inte bara räntan för sparande, utan även för lån som till exempel bostadslån och billån. En högre styrränta innebär att det blir dyrare att låna pengar och därmed kan det bli svårare att få lån eller att betala av sitt billån.

I Sverige är inflationstakten just nu 9,7 % enligt siffror från SCB. Det är främst energi och livsmedel som driver upp inflationen, men även höjda kostnader för kläder och andra förbrukningsvaror har påverkat inflationstakten. Historiskt så har vi just nu den högsta inflationstakten sedan början av 90-talet.

Styrräntan kommer att höjas till x år 2023

Riksbanken höjer styrräntan för att bekämpa inflationen, men det innebär också högre räntor för alla som har lån med rörlig ränta. Under det senaste mötet med penningpolitiska (september 2022) rådet höjdes styrräntan med en hel procentenhet.

Enligt riksbankens räntebana kommer styrräntan år 2023 ligga strax över 3% enligt rådande prognos. Detta är en högre ränta än för Euroområdet medan den är lägre än prognosen för den amerikanska centralbankens ränta.

Billån har oftast rörlig ränta

De flesta billån har en rörlig ränta vilket innebär att räntorna för billån kommer att bli högre. I korthet bestäms räntenivån för billån precis som andra lån dvs på räntemarknaden. När centralbanken höjer sin ränta påverkar det alla lån på räntemarknaden och rörliga lån får därmed en direkt påverkan.

Billån kommer därför generellt att bli dyrare framöver vilket kan slå hårt mot de som redan har en knaper ekonomi eller som har hög skuldsättning i övrigt. Om du är orolig över ditt billån kan du undersöka möjligheten att betala av lånet i förtid eller förhandla dig till en bättre ränta genom att jämföra låneerbjudanden.